Home       Contact       Winkelmandje (0)       Mijn Account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ATC-Multiservice

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die directie en medewerkers van ATC-Multiservice voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers verrichten. Afwijkende afspraken gelden uitsluitend als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Frequentie

Object van opdrachtgever wordt op een vooraf overeengekomen dag en tijd gereinigd.

Duur

De overeenkomst van een opdracht met de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Opzegging

De overeenkomst van opdracht aan ATC-Multiservice kan te allen tijde en met onmiddellijke ingang worden opgezegd door zowel opdrachtgever als directie van ATC-Multiservice, zonder recht op schadevergoeding.

Methode

Opdrachtnemer reinigt het object o.a. met behulp van stoomreinigingsapparatuur en microvezeldoeken. Deze reinigingsmethode is zowel voor het exterieur als interieur van toepassing. Het gebruik van chemicaliƫn wordt zo veel mogelijk beperkt. Voor de waxlaag wordt gebruik gemaakt van een ecologisch afbreekbare substantie. Het oppervlaktewater wordt op geen enkele wijze verontreinigd.

Reinigingsresultaat

Bij een normaal vervuild object mag de opdrachtgever verwachten dat alle vervuiling wordt verwijderd. Zeer hardnekkige vervuiling zoals teer en lijmresten kunnen mogelijk beperkt worden verwijderd. Opdrachtgever mag niet verwachten dat beschadigingen aan het object zoals lakschade met de onderhavige methode zullen worden verwijderd. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade aan het object door de grondige reiniging beter zichtbaar wordt.

Instructies

De opdrachtgever behoort zich aan de eventuele instructies te houden van degene die namens Atc-multiservice diens object wast, voor zover die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op een correcte uitvoering van de opdracht. Handelingen van de opdrachtgever die logischerwijs leiden tot een beperking van de werkruimte van de Atc-multiservice kunnen oorzaak zijn van een beperkt reinigingsresultaat en kunnen niet ten grondslag liggen aan een klacht. Denk hierbij aan het op dusdanige wijze inparkeren van de auto dat deze niet volledig bereikbaar is voor de medewerkers van Atc-multiservice of het achterlaten van een grote hoeveelheid materialen in de auto bij interieurreiniging. Tevens wordt opdrachtgever geacht de medewerkers van Atc-multiservice te wijzen op eventuele verborgen schade en gebreken die door de reinigingsmethode van Atc-multiservice mogelijkerwijs worden verergerd, bijvoorbeeld bij het los zitten van een sierstrip of recentelijk overgeverfde lakschade.

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email ingediend te worden, bij voorkeur binnen 24 uur, zodat redelijkerwijs is na te gaan of de uitvoering van de opdracht van Atc-multiservice de oorzaak van desbetreffende klacht kan zijn geweest.

Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die boven alle twijfel verheven het gevolg is van een foutieve uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht en is beperkt tot het niveau waartoe Atc-multiservice is verzekerd, inclusief opzichtdekking. Het is mogelijk dat reeds aanwezige schade beter zichtbaar wordt door de reinigingsmethode van Atc-multiservice. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Ook het verplaatsen, door een medewerker van Atc-multiservice aan het te reinigen object, in opdracht van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Betaling

De factuur wordt elektronisch dan wel handmatig door Atc-multiservice ter beschikking gesteld. Betaling geschiedt contant, elektronisch of op factuurbasis. Bij het niet betalen van een factuur verstuurt Atc-multiservice een herinnering, gevolgd door een aanmaning. Indien de betaling vervolgens niet binnen de daarvoor opgegeven termijn is ontvangen behoudt Atc-multiservice zich nadrukkelijk het recht voor om, zonder nadere kennisgeving, de gehele vordering uit handen te geven aan een externe incasseur of Gerechtsdeurwaarder.

Kamer van Koophandel

Ons bedrijf staat ingeschreven onder de namen MGB-Friesland en ATC-Multiservice op onderstaand nummer. Betalen van facturen zijn uitsluitend mogelijk op het onderstaand Rabobank rekeningnummer. Ter voorkoming van factuurfraude wijzigen wij nooit dit rekeningnummer, let hier goed op! T: 06-22429916 | E: atcmultiservice@gmail.com | W: www.atc-multiservice.nl | K.v.k. nr.: 55033636 | IBAN NL11RABO.0387.0598.30

 

 


Atc-multiservice.nl mede mogelijk gemaakt door Proshops